penergetic g

Penergetic kullanarak biyo-uyarım yöntemiyle hayvan gübrelerinizi homojen ve kolay kullanılır hale getirin.

penergetic g sıvı hayvan dışkılarının katmanlaşmasını engeller ve sürekli karıştırma derdinden kurtarır. Çiftliğinizde biriken sıvı gübrenin homojen olmasını sağladığı için bu gübrelerin yayılmasını kolaylaştırır. Biriken gübrelerde aerobik reaksiyon sonucunda ortaya çıkan kokuları son derecede azaltır çiftliğinizin çehresini değiştirir.

Ahırlarda yere serpilerek kullanıldığnda de hayvanların genel sağlığına (özellikle toynak) olumlu katkıları olur.


Uygulama

Penergetic g sıvı hayvan gübreleriyle karıştırılır. Malaksör yoluyla, ya da kanallar yoluyla kullanılabilir. Penergetic firmasının tavsiye ettiği uygulama şekli çiftliğin özel koşullarına göre düzenlenebilir.

Tavsiye edilen doz

Kalsiyum Karbonat

Ahır: Hayvan başına her hafta 5 ila 10 gram arası.
Çukur: her 100 myeni sıvı atık için 1 ila 2 kilo arası. 

Melas

Ahır: Hayvan başına her hafta 5 ila 10 Mililtre arası.
Çukur: her 100 m3 yeni sıvı atık için 1 ila 2 litre arası. 

Belirtilen dozlar genel kullanım içindir, çiftliğinizin ve hayvalarınızın durumuna göre uzmanlarımızca özel düzenleme yapılabilir. 

Çalışma şekli

Kokuları giderir

Varolan mikroorganizmaların aktivasyonu neticesinde aorobik çözülme hızlandığı için etrafa yayılan kokular azalır.

Süt ve besi çiftliklerinde kullanıma uygundur

Süt ve besi çiftliklerinde ortaya çıkan sıvı gübrelerin en kısa sürede dönüşümünü sağladığı için ek ekonomik katkı ortaya çıkacaktır.

Katmanlaşmayı engeller

Varolan mikroorganizmaların etkinliği arttığı için, sıvı gübre havuzlarında normalde görülen katmanlaşma engellenir ve sıvı hayvan gübresi kullanım için ideal kıvamda bulunur. 

Havuzlarda biriken gübrelerin sıkça karıştırılma gereğini ortadan kaldırır

Sıvı gübre homojen yapıda tutulduğu için ajitör (malaksör) kullanarak sık sık karıştırılma gereği ortadan kalkar ve çiftlik giderlerinden tasarruf edilir.

Hayvan gübresini hemen kullanılır hale getirir

Havuzlarda buluna gübreler hem aerobik süreci hızla tamamlamış hem de homojen yapıda olduğu için çiftçiler bunu hemen değerlendirebilir!


Ambalaj

penergetic g_manure

Sıkça sorulan sorular

Question 1: Penergetic g ürününün etkisi nedir?

Taşıyıcı maddeye yüklenen frekanslar sıvı hayvan gübresinin homojen halini korumasını sağlayarak, gübrenin akışkan kıvamını kalmasını sağlar.

Aerobik çözülme süreci yüzeyde kuyuyan ve yüzen katmanların ya da kurumanın oluşmasını engeller, kokuyu azaltır. Böylece elde edilen sıvı gübrenin kalitesş ve hemen kullanılabilirliği artar. Sıvı gübrenin uygulandığı bölgede yanma gerçekleşmez ve kullanıldıktak kısa bir süre sonra gübrenin absorbe edildiği gözlenir.

Question 2: Penergetic g nasıl çalışır?

Tasıyıcı made oksijen ve mineral frekanslarını sıvı gübrenin bulunduğu ortama taşır, bu frekanslar ortabda varolan mikroorganızmaları aktif hale getirir ve katı tabakaların kırılması ve yoğunlaşan tabakalrın homojenleşmesini sağlar. Aerobik çözülme hızlanır, ve ortaya çıkan kokular azalır.

Question 3: Penergetic g ne amaçla kullanılır?

Sıvı hayvan gübresi toplayan havuzlardaki en büyük sorun yüzeyde katılaşma, gübrenin kıvamının kaybolması, belli bölgelerde yoğunlaşma sonucu sürekli karıştırma gereksiniminin ortaya çıkmasıdır. Bu hem maliyeti arttırır, hem de sıvı gübrenin kullanılabilirliğini kötü iekilde etkiler. Penergetic g bu sorunlardan kurtulmak için kullanılır. Sıvı hayvan gübresinin toplandığı her türlü ahırda kullanılabilir. Hayvanların beslenmesinde kullanılan karışımın özelliğine göre özel ürünler geliştirilmiştir.

 

Question 4: Uygulama sonuçlarını gözlemlemek için ne kadar süre gerekir?

Normalde 3 ya da 4 hafta içerisinde sıvı gübrenin homejen hale dönüştüğü gözlenir. Gübre 3 ila 4 ay içerisinde kullanılabilir hale gelecektir. Çok sorunlu havuzlarda değişi daha uzun zaman alabilir. 

Question 5: Penergetic g ürününün toprak üzerindeki etkisi nedir?

Penergetic g ile yumuşatılan sıvı gübrenin kullanıldığı topraklarda humuslaşma hızlanacak ve toprağın yapısında düzelme görülecektir. Çiftçiler her uygulama sürecinden sonra topraktaki iyileşmeyi ve verim artışını kademeli olarak gözlemleyecektir.

 


Yüklenenler


Ürünlerimizle ilgilenir misiniz?