penergetic boden

Penergetic kullanarak biyo-uyarım yöntemiyle toprağınızı canlandırın.

penergetic boden ürünü humus oluşumunu destekler ve topraktaki biyo aktiviteyi destekler. Bitki köklerinin gelişimini düzenleyerek bitkilerin topraktaki besinlere erişimini kolaylaştırır. Penergetic boden topraktaki sıkışmayı, sertleşmeyi çözer, toprağı yumuşatarak bitki yetiştirmek için ideal koşulları hazırlar.


Uygulama

penergetic boden işlenmiş ya da işlenmemiz tarım arazilerine doğrudan uygulanır. Genelde iki kez kullanılması tavsiye edilir, ekim yapılmadan 10 gün önce ve hasat yapıldıktan hemen sonra. penergetic boden diğer katı (toz) ya da sıvı gübrelerle karıştırılarak uygulanabilir.

penergetic boden uygulamasına ilişkin tavsiye edilen miktarların yerel iklim ve toprak koşullarına göre düzenlenmesi uygulamanın faydasını arttıracaktır.

Ekilen tarım arazilerinin büyüklüğüne göre ve ekonomik koşullar çerçevesinda toprak analizlerinin yapılması hazırlanacak uygulama reçetesini daha yararlı kılacaktır.

Tavsiye edilen doz

penergetic boden toz

30-100 gr / dekar

penergetic boden Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübre

30-100 ml / dekar

Belirtilen dozaj genel standardı belirler. Toprağınızın yapısı ve analiz sonuçlarına göre özel bir reçete hazırlanması için bizimle iletişime geçiniz!

Çalışma şekli

Toprak sıkışması problemini çözer

Toprağı yumuşatır, toprakta yaşayan canlıların ve diğer organizlamarın çevre koşullarını iyileştirir, toprağın su geçürme özelliğini arttırır. Yumuşayan ve daha kolay su geçiren toprak bitkilerin büyümesi için idealdir.

penergetic soil mode of action
Toprağı canlandırır

Toprakta aktif olan organizmaların canlanması ve çoğalması ile beraber toprağınızın kalitesi artacak ve bitkilerin büyümesini daha kolay destekleyecektir.

Toprağın verimliliğini arttırır

Topraktaki organizmalarıncanlandırılması topraktaki organik maddelerin artışı için yaratılan en büyük fırsattır. Organik maddesi artam toprak daha verimlidir.

penergetic soil mode of action
Kök büyümesini destekler

Yumuşamış, havanını daha kolay nufuz edebildiği toprak ve humus oluşumunun artması bitki köklerinin gelişimini destekler ve kökleri daha güçlü olan bitkilerin verimi daha yüksek olur.

penergetic soil mode of action
Hasat kalıntılarının dönüşümünü hızlandırır

Hasattan arta kalan organik atıkları çürümesini hızlandırır ve toprağınızın doğal kompost ile beslenmesini sağlar (hasat sonu uygulaması ile).


Media

Sıkça Sorulan Sorular

Question 1: penergetic boden'in faydası nedir?

penergetic boden topraktaki mikroorganizmaların çoğalmasını ve humus oluşumunu sağlar. Özellikle mikoriza (kökmantar) gelişimini arttırır ve bu yolla bitkinin topraktan beslenmasini kolaylaştıtır. Bunun yanında aktive olan toprağın yapısı da değişir ve tarım için ideal koşullar oluşur. penergetic boden aynı zamanda aerobik metabolik süreçleri hızlandırdığı için toprağın üstünde kalan organik maddelerin çürümesini hızlandırır (hasat sonunda kalan saman vs. atıkları çürütür). 

Question 2: penergetic boden nasıl çalışır?

penergetic boden toprağı canlandırır ve organik maddeleri arttırır, aynı zamanda bitkilerin topraktaki besinlere daha kolay ulaşmasını sağlar. Bunun yanında aerobik metabolizma süreçlerini hızlandırarak toprağın üzerinde kalan atık organik maddelerin çürümesini kolaylaştırır.

 

Question 3: penergetic boden ve penergetic pflanzen aynı sezonda aynı alanda kullanılabilir mi?

penergetic boden ile penergetic pflanzen aynı sezonda kullanıldığında her birinin olumlu etkileri bir kat daha artar. penergetic boden topraktaki besleyici maddeleri bitkinin kullanımına hazırlar, penergetic pflanzen bitki köklerini güçlendirip bu besin maddelerinin daha kolay alınmasını sağlar. Yani penergetic boden toprağı daha güçlü kılar, penergetic pflanzen de bitkiyi güçlendirip topraktan daha çok besin almasını sağlar ve birlikte kullanım ile çok daha yüksek verim artışı sağlanır.

Question 4: penergetic boden başka nelerle karıştırılabilir?

penergetic boden haşarılara ve yabancı bitkilere karşı kullanılan herbisit ve pestisitler ver diğer kimyasal be biyolojik ürünlerle birlikte kullanılabilir. Sadece mantarlara karşı kullanılan fungusit ilaçlarla birlikte kullanılamaz. Fungisit dışında kullanılan ilaçların ve besinlerin etkinliğini arttıracağı için bu gibi ilaçlar penergetic boden ile berer kullanıldığında dozları azaltılabilir. Dozaj azaltılırken kullanılan ilaçların kullanım kılavuzlarındaki tavsiyelere bakılmalıdır. 

Question 5: penergetic boden glifosat ile birlikte kullanılabilir mi?

penergetic boden glifosat ile birlilkte kullanıldığında bu maddenin etkisini arttırır. Bu nedenle kullanılan glifosat oranı azaltılabilir. 


Ürünlerimizle ilgilenir misiniz?