Penergetic Teknolojisi'nin temelleri ve gelişimi

Penergetic teknolojisi fizik prensiplerine dayanır. Elektriksel itkiler ver manyetik dalgalar hayatımızdaki hemen herşeyi etkiler, büyüme, gelişme, hareketler ve hatta beyin fonksiyonları. 

Her atomun, molekül ya da bileşimin kendine özgü bir elektromanyetik frekansı olduğunun tespit edilmesi Penergetik teknolojisinin gelişmesine ön-ayak olmuştur. Bu teknoloji ile, dilediğimiz taşıyıcı maddeler üzerinde hedeflediğimiz elekromanyetik uyarıyı sağlayabiliyoruz. Böylece, Penergetic teknolojisi uygulanan maddelerin elektron yapısını etkileyip, bu taşıycı maddeler yoluyla seçilen elektormanyetik frekansları uygulanacak alanlara taşıyabiliyoruz. Sonuçta, kimyasal yollarla, müdahalece bir şekilde elde edilmeye çalışılan etkilerin, toprağa, bitkilere, hayvanlara ya da insanlara zarar vermeyecek şekilde fizik prensiplerine bağlı olarak yaratılmasını sağlıyoruz.

 

Elektriksel vurular ve manyetik dalgalar hayatı mümkün kılar

Tarımda kullanım: insanları tedavi etmek için yüzyıllardır kullanılan teknikler Penergetic ürünleri sayesinde şimdi tarım alanında topraklarımızı düzenlemek, bitkilerimizi korumak ve hayvanlarımızı güçlendirmek için kullanılıyor.

 

Penergetic teknolojisi pek çok alanda kullanılır
  • Tarım - Penergetic

    Sürdürülebilir ve verimli tarım için Biyoteknoloji.

  • Su canlandırma - AquaKat

    İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler için canlandırılmış ve doğal kaynak suyu şeklinde yapılandırılmış su.


Manyetik frekansların kullanımı ve özellikleri

Penergetic ürünleri bitki ve hayvanların daha kuvvletli büyümesi ve daha dirençli bir hayat sürdürmesini sağlar. Biyo-uyarım mekanizması bitki ve hayvanların temel organizmalarını güçlendirir ve var olan kaynakların daha iyi kullanılmasını sağlar. Böylece hem ürün kalitesini arttırır hem de alınan ürün hacminde yükseliş sağlar. 

Seçilen özelliklerin programlanması.

Ürünlerimizde sadece tek değil pek çok istenen özelliğe ait manyetik frekans kodlaması uygulanır. Yani, arzulanan ya da gerekli görülen pek çok frekans eşzamanlı olarak bir ürün üzerine kodlanabilmektedir. Penergetic firması bu işte öncü olduğu için uzun yıllara dayanan deneyimini en iyi şekilde kullanmayı hedefler. Portfüyümüzdeki ürün gamlarına gereken ve arzulanan pek çok frekans halihazırda kodlanmaktadır. Aynı zamanda ürünlerimizin taşıdıpı frekanslar yeni araştırmalar neticesinde ortaya çıkan güncel bilgilerle sürekli olarak güncellenmektedir.

 

Özel çözümler.

Penergetic firmasının uluslararası ağında bulunan ortakların katkılarıyla pek çok müşteri ve ürün gurubu için özel ürünler geliştirilmiş ve halen geliştirilmektedir.


„Penergetic uygulaması bitki gelişiminde ilginç neticeler gösterdi. Bu sonuçlar tarımda yepyeni bir yaklaşıma neden olacak şekilde değerlendirilmelidir. “
Prof. Dr. Maria R. Finckh (Ekolojik Tarım Bölümü, Kassel Üniversitesi, Almanya)